Menu

Logowanie

rejestracja

Aktualności

05.03.2014

Ustawa o OZE

Opinia Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej o niektórych propozycjach rozwiązań prawnych w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii

więcej...
01.01.2009

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – droga do sukcesu organizacji

Marta Gingold

Skuteczne zarządzanie organizacją zawsze stanowiło i nadal stanowi duże wyzwanie, któremu menedżerowie, dyrektorzy i prezesi starają się sprostać. Wielu z nich stawia sobie pytania: jak należy rozumieć skuteczne zarządzanie, czy wysokość wypracowanych zysków stanowi główne kryterium skuteczności kierowania firmą, czy skuteczność to sprawność i płynność funkcjonowania wszystkich działów firmy?


Istotą zawsze było właściwe, czyli rozsądne i ekonomiczne, gospodarowanie zasobami firmy. Zasobami rozumianymi jako materialne i niematerialne dobra organizacji, do których należą: nieruchomości i wyposażenie, sprzęt, zapasy, pracownicy, nazwa organizacji, koncepcja działania, marki, znaki, umowy, kontakty biznesowe, wizerunek itd.

Dawne teorie zarządzania nie interesowały się rolą zasobów ludzkich w organizacji, akcentując kwestie wydajności pracy, ekonomiczne aspekty funkcjonowania firmy lub wykorzystywanie nowoczesnych maszyn i technologii w procesie produkcji. Tymczasem jednym z podstawowych bogactw organizacji - obok zasobów finansowych i materialnych - są zasoby ludzkie. Wielu współczesnych teoretyków i praktyków zarządzania uważa je wręcz za najistotniejsze.

Na zasoby ludzkie składa się cały zespół osób, który tworzy organizację, począwszy od pracowników szeregowych, a skończywszy na kierujących całą organizacją dyrektorach i  prezesach.

Dziś zasoby ludzkie stanowią podstawę idei z zakresu zarządzania potencjałem społecznym, w myśl których stanowią najcenniejszy kapitał organizacji.

Na potencjał zasobów ludzkich składają się:
  • zdolności
  • wiedza (wiedza teoretyczna)
  • doświadczenie (wiedza praktyczna)
  • umiejętności
  • kompetencje
  • postawy
  • motywacja.
Ponieważ potencjał zasobów ludzkich (czyli ogółu pracowników) stanowi potencjał pracy organizacji, w interesie każdej organizacji leży pozyskiwanie pracowników o możliwie wysokich walorach oraz skonstruowanie skutecznego systemu inwestowania w posiadaną siłę roboczą, czyli zasoby ludzkie.

Zarządzanie zasobami ludzkimi polega na wykorzystaniu potencjału i kwalifikacji pracowników w dążeniu do osiągnięcia celów organizacji oraz zaspokojenia potrzeb (w tym rozwoju) pracowników. Zaspokojenie potrzeb pracowników daje gwarancję większej efektywności pracy oraz służy rozwojowi zawodowemu i osobistemu. Ma także pozytywny wpływ na realizację strategii i celów organizacji oraz jej rozwój i zwiększenie zysków.